کتاب مواریث (ارث)
دوم: مانع بودن طبقه متقدم از ارث بردن طبقۀ متأخر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دوم: مانع بودن طبقه متقدم از ارث بردن طبقۀ متأخر

دوم:‏ طبقه ای جلوتر وجود داشته باشد، پس چنین طبقه ای مانع از ارث طبقۀ بعدی‏‎ ‎‏می باشد، مگر این که به جهتی ممنوع از ارث شده باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 398