مقصد اول امور عامّه
غرر فی تعریفهما و تقسیمهما
تطبق اقسام حدوث بر عالم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تطبق اقسام حدوث بر عالم

فریده سوم قدم و حدوث

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اردبیلی، سید عبدالغنی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تطبق اقسام حدوث بر عالم

تطبیق اقسام حدوث بر عالم

‏ ‏

‏ ‏

فذی الحدوثات التی مرّت جُمَع  ‎ ‎لما سوی ذی الأمر و الخَلق تقع

‏ ‏

‏چون کلام به حدوث عالم رسید، چاره ای جز توسعۀ کلام در کشف این مرام‏‎ ‎‏نیست و برای این منظور مقدماتی لازم است که اگر یکی از آنها بر زمین بماند، نیل به‏‎ ‎‏کشف مطلب ممکن نخواهد بود؛ اگر چه در بدو امر این مقدمات بیگانه و بدون ربط به‏‎ ‎‏نظر می آید.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 88