احکام طهارت
غسل ترتیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

غسل ترتیبی

مساله 1 ـ ‏در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف‏‎ ‎‏راست و بعد طرف چپ بدن را بشوید.‏

مساله 2 ـ ‏برای آنکه یقین کند هر سه قسمت؛ یعنی سر و گردن و طرف‏‎ ‎‏راست و طرف چپ را کاملاً غسل داده، باید موقع شستن سر و گردن مقداری از‏‎ ‎‏بدن را هم داخل کند، و موقع شستن طرف راست مقداری از طرف چپ را با‏‎ ‎‏مقداری از گردن، و در موقع شستن طرف چپ مقداری از طرف راست و‏‎ ‎‏مقداری از گردن را بشوید. و احتیاط مستحب آن است که موقع شستن طرف‏‎ ‎

‏راست، تمام طرف راست گردن و مقداری از سر را بشوید، و همچنین موقع‏‎ ‎‏شستن طرف چپ، تمام طرف چپ گردن با مقداری از سر را بشوید.‏

مساله 3 ـ ‏اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، اگر غسل‏‎ ‎‏ارتماسی کرده باید دومرتبه غسل نماید و اگر غسل ترتیبی کرده، چنانچه از‏‎ ‎‏طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است و شستن بقیۀ طرف چپ هم‏‎ ‎‏لازم نیست، و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره تمام‏‎ ‎‏طرف چپ را بشوید، و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار‏‎ ‎‏دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.‏

‎ ‎