احکام طهارت
غسل ارتماسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

غسل ارتماسی

مساله 1 ـ ‏در غسل ارتماسی باید آب تمام بدن را بگیرد، هرچند بدن به‏‎ ‎‏تدریج در آب فرو رود، ولی قبل از آنکه آب تمام بدن را فراگیرد نباید عضوی از‏‎ ‎‏اعضای از آب خارج شود. ولی اگر در نهرها غسل کند و پایش در موقع فرو رفتن‏‎ ‎‏در آب، کمی در گل فرو رود مانعی ندارد، و بهتر آن است در غسل ارتماسی‏‎ ‎‏طوری در آب فرو رود که بگویند یک مرتبه در آب فرو رفته، و همچنین بهتر آن‏‎ ‎‏است در نهرهایی که پا مقداری در گل فرو می رود غسل ترتیبی نماید.‏

‎ ‎