احکام طهارت
حیض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

حیض

‏حیض خونی است که غالباً در هرماه چند روزی ازرحم زنها خارج می شود‏‎ ‎‏و در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ و یا سرخ متمایل به سیاهی است،‏‎ ‎‏و با فشار و سوزش بیرون می آید.‏

مساله 1 ـ ‏خونی که دختران پیش از تمام شدن نه سال و زنان بعد از یائسه‏‎ ‎‏شدن می بینند حیض نیست، بلکه ظاهراً استحاضه است، گرچه خالی از اشکال‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 2 ـ ‏زنهای سیده بعد از شصت سال، خون حیض نمی بینند؛ یعنی‏‎ ‎‏یائسه می شوند و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه‏‎ ‎‏می شوند.‏

مساله 3 ـ ‏دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که‏‎ ‎‏نشانه های حیض را داشته باشد و اطمینان پیدا کند که خون حیض است، معلوم‏‎ ‎‏می شود که بالغ شده و احکام حیض بر آن جاری است.‏

مساله 4 ـ ‏زنی که شیر می دهد ممکن است حیض ببیند، و همچنین زنی که‏‎ ‎‏حامله است.‏

مساله 5 ـ ‏اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید خود‏‎ ‎‏را وارسی کند؛ یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و مدتی صبر کند بعد بیرون‏‎ ‎‏آورد، پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بکارت است و اگر به همۀ آن رسیده‏‎ ‎‏حیض است، و بهتر آن است پنبه را که می گذارد، قدری صبر کند و آن را با‏‎ ‎‏ملایمت بیرون آورد.‏

مساله 6 ـ ‏اگر خونی ببیند که نداند خون قرحه است یا حیض، واجب‏‎ ‎‏است وارسی نماید، پس اگر دید خون از طرف چپ بیرون می آید حیض است،‏‎ ‎‏و اگر از طرف راست است خون قرحه است، و اگر وارسی کردن ممکن نباشد‏‎ ‎

‏چنانچه قبل از دیدن این خون پاک بوده، الآن هم محکوم به پاکی است و اگر‏‎ ‎‏حائض بوده الآن هم حائض است و اگر نداند که قبلاً پاک بوده یا نه، باید احتیاط‏‎ ‎‏نماید؛ یعنی عبادتهای خود را بجا آورد و کارهایی که بر حائض حرام است ترک‏‎ ‎‏کند، و احتیاط مستحب آن است که در تمام این حالات احتیاطی که گفته شد‏‎ ‎‏ترک ننماید.‏

مساله 7 ـ ‏مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود، و اگر‏‎ ‎‏مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست.‏

مساله 8 ـ ‏باید سه روز اول حیض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز‏‎ ‎‏خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست و بهتر‏‎ ‎‏آن است چنانچه در ضمن ده روز سه روز خون ببیند احتیاط را ترک ننماید.‏

مساله 9 ـ ‏اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره‏‎ ‎‏خون ببیند و از روز اولی که خون دیده تا به حال بیشتر از ده روز نباشد، تمام این‏‎ ‎‏مدت، آنچه را که خون دیده و ندیده، حکم حیض دارد.‏

مساله 10 ـ ‏لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند، ولی باید در‏‎ ‎‏شب دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز‏‎ ‎‏سوم پشت سرهم خون ببیند یا دروسطهای روز اول شروع شود و درهمان موقع‏‎ ‎‏از روز چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم هم خون قطع نشود، حیض است.‏‎ ‎