احکام طهارت
غسل مسّ میت
احکام کفن میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام کفن میت

مساله 1 ـ ‏میت را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری‏‎ ‎‏می گویند کفن نمایند، و این کار بر تمام مسلمانان واجب است، مثل غسل دادن،‏‎ ‎‏ولی اگر کسی اقدام به آن نمود از دیگران ساقط می شود.‏

مساله 2 ـ ‏لنگ باید اقلاً از ناف تا زانو را بپوشاند و پیراهن بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید از سر شانه تا نصف ساق پا را بپوشاند، و درازی سرتاسری، باید به‏‎ ‎‏قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که‏‎ ‎‏یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.‏

مساله 3 ـ ‏کفن کردن میت با چیز غصبی اگر چیز دیگری هم پیدا نشود،‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

مساله 4 ـ ‏کفن کردن با پوست حیوان حلال گوشت که به دستور شرعی آن‏‎ ‎‏را کشته باشند، چنانچه طوری باشد که به آن لباس بگویند اشکالی ندارد،‏‎ ‎‏هرچند مستحب است در حال اختیار به آن کفن ننمایند.‏

مساله 5 ـ ‏کفن کردن میت با پارچۀ ابریشمی و پوست مردار و چیز نجس‏‎ ‎‏هرچند به خون کمتر از درهم نجس شده باشد و پوست و پشم و کرک حیوان‏‎ ‎‏حرام گوشت و پوست حلال گوشت اگر طوری نباشد که به آن لباس بگویند‏‎ ‎‏جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.‏

‎ ‎