احکام طهارت
مطهرات
2 ـ زمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

2 ـ زمین

مساله 1 ـ ‏زمین با شرایطی کف پا و ته کفش نجس شده را پاک می کند:‏‎ ‎‏1ـ زمین پاک باشد. 2ـ زمین خشک باشد. 3ـ عین نجس مثل خون و بول به‏‎ ‎

‏وسیلۀ راه رفتن یا مالیدن بر زمین از بین برود. 4ـ بنابر احتیاط واجب حکم‏‎ ‎‏طهارت ته کفش و ته پا در صورتی است که نجاست از راه رفتن بر زمین حاصل‏‎ ‎‏شده باشد، و فرقی نیست در زمین بین خاک و سنگ و ریگ؛ چه اصلی باشد یا‏‎ ‎‏سنگ فرش و آجر فرش باشد، امّا زمینی که از قیر باشد و زمینی که با چوب فرش‏‎ ‎‏شده باشد با راه رفتن بر آن کف پای نجس و ته کفش پاک نمی شود.‏

‎ ‎