احکام نماز
افعال نماز
نیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نیت

مساله 1 ـ ‏نیت در نماز، عبارت است از قصد انجام دادن نماز قربةً الی الله .‏

مساله 2 ـ ‏در نیت خلوص لازم است، یعنی اگر غیر از قصد خدایی در کار‏‎ ‎‏باشد و نماز را برای ریا و تظاهر بخواند باطل است.‏


مساله 3 ـ ‏ریا و قصد غیر الهی در مستحبات نماز هم اگر باشد، نماز را‏‎ ‎‏باطل می کند.‏

مساله 4 ـ ‏در نیت نماز قصد اداء و قضاء یا قصر و اتمام لازم نیست، مگر‏‎ ‎‏آنکه قضاء بر ذمۀ او باشد که در این صورت باید تعیین کند.‏

مساله 5 ـ ‏در نیت لازم نیست که چیزی به زبان بگوید یا تصور کرده در فکر‏‎ ‎‏خود عبور دهد، بلکه همین مقدار که برای انجام نمازی که بر عهده او است‏‎ ‎‏شروع می کند کافی است.‏

مساله 6 ـ ‏اگر نیت نماز عصر یا عشا کرد سهواً یا نسیاناً و در بین نماز متوجه‏‎ ‎‏شد که نماز ظهر یا مغرب را نخوانده بود، لازم است به نماز قبلی عدول کند.‏

مساله 7 ـ ‏حکم عدول در صورتی که گفته شد، در ظهر و عصر و مغرب و‏‎ ‎‏عشایی که قضا شده باشد و می خواهد قضای آنها را بجا بیاورد جاری است.‏

‎ ‎