احکام نماز
خلـل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

خلـل

مساله 1 ـ‏ کسی که بدون وضو یا غسل یا تیمم به شرحی که گفته شده نماز‏‎ ‎‏بخواند؛ چه عمداً و چه سهواً نماز او باطل است، امّا اگر لباس یا بدنش به یکی‏‎ ‎‏ازنجاسات آلوده باشد دربعضی جاها به شرحی که گفته شد نماز اوصحیح است.‏

مساله 2 ـ ‏کسی که عمداً یکی از کارهای واجب نماز را ترک کند؛ چه رکن‏‎ ‎‏باشد و چه غیر رکن، نمازش باطل است.‏

مساله 3 ـ ‏کسی که عمداً یکی از کارهای نماز را به قصد نماز زیاد کند؛ چه‏‎ ‎‏رکن باشد و چه غیررکن، نمازش باطل است.‏

مساله 4 ـ‏ کسی که بدون قصد نماز، ذکر و دعاهای مستحب را در نماز‏‎ ‎‏بخواند تا جایی که از صورت نمازگزار بیرون نرود، مانعی ندارد.‏


مساله 5 ـ ‏چیزهایی که سهواً در نماز زیاد شود اگر رکن نباشد و آدمی را از‏‎ ‎‏صورت نمازگزار بیرون نبرد، مانعی ندارد.‏

مساله 6 ـ‏ اگر سهواً یکی از اجزاء نماز را ترک کرد و قبل از گذشتن محل او‏‎ ‎‏متوجه شد باید بجا بیاورد، امّا اگر بعد از گذشتن محل او متوجه شد در صورتی‏‎ ‎‏که رکن نباشد، مانعی ندارد و نمازش باطل نمی شود.‏

مساله 7 ـ‏ اگر در نماز، تشهد یا یک سجده را فراموش کرد و بعد از گذشتن‏‎ ‎‏محل متوجه شد، نمازش صحیح است و بعد از نماز باید قضاء تشهد یا سجده‏‎ ‎‏را بجا آورد.‏

مساله 8 ـ‏ مقصود از گذشتن محل در نماز، وارد شدن در رکن بعد است،‏‎ ‎‏یعنی از تکبیر تا رکوع، محل تکبیر و تمام اجزاء حمد و سوره باقی است. از رکوع‏‎ ‎‏تا سجدۀ دوم، محل رکوع باقی است؛ گرچه احتیاط واجب است که رکوع را بجا‏‎ ‎‏آورد و نماز را تمام کند و بعد دوباره نماز بخواند، اگر بعد از رفتن به سجدۀ اول‏‎ ‎‏ملتفت شود. از سجده تا رکوع رکعت دوم، محل تشهد و باقی اجزاء باقی است.‏

مساله 9 ـ  ‏اگر بعد از تشهد و قبل از سلام گفتن متوجه شد که یک رکعت از‏‎ ‎‏نماز را نخوانده برخیزد و یک رکعت دیگر را بخواند و بعد تشهد و سلام بگوید.‏

مساله 10 ـ‏ اگر بعد از سلام نماز متوجه شد که یک رکعت نماز را نخوانده تا‏‎ ‎‏وقتی که منافی بجا نیاورده، مثلاً حرف نزده و رو از قبله نگردانده، مانعی ندارد،‏‎ ‎‏برخیزد و یک رکعت دیگر را بخواند و تشهد و سلام بگوید، امّا اگر بعد از بجا‏‎ ‎‏آوردن منافی متوجه شد، نماز او باطل است و باید از اول بخواند.‏

‎ ‎