احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
1 ـ خوردن و آشامیدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

1 ـ خوردن و آشامیدن

مساله 1 ـ‏ اگر شخص روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد روزۀ او باطل‏‎ ‎‏می شود؛ چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول‏‎ ‎‏نباشد مثل خاک و شیرۀ درخت، و چه کم باشد مثل یک دهم از حبۀ گندمی و یا‏‎ ‎‏از قطرۀ آبی، حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و‏‎ ‎‏رطوبت آن را فرو برد روزه اش باطل می شود.‏

مساله 2 ـ ‏اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد و یا بیاشامد، روزه اش باطل‏‎ ‎‏نمی شود.‏

مساله 3 ـ ‏چنانچه روزه دار به طور غیرمعمول چیزی بخورد و بیاشامد،‏‎ ‎‏مثل اینکه از راه بینی آب بیاشامد روزۀ او باطل است.‏

مساله 4 ـ ‏احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به‏‎ ‎‏جای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس‏‎ ‎‏می کند اشکال ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد‏‎ ‎‏روزه اش باطل می شود.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که می خواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان‏‎ ‎‏دندانهایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو‏‎ ‎‏می رود، چنانچه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود روزه اش باطل می شود.‏

مساله 7 ـ ‏فرو بردن آب دهان، اگرچه بواسطۀ خیال کردن ترشی و مانند آن‏‎ ‎‏در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.‏

مساله 8 ـ ‏انسان نمی تواند برای ضعف، روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او‏‎ ‎‏به قدری است که معمولاً نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد،‏‎ ‎‏ولی باید قضای آن را بجا آورد.‏

‎ ‎