کتاب حج
احکام عمره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام عمره

مساله 1 ـ‏ همان طوری که حج از واجبات است با شرایطی که گذشت،‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده نیز با آن شرایط واجب است در عمر یک مرتبه، و وجوبش فوری‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2 ـ ‏شرط نیست در وجوب عمره آنکه استطاعت برای حج داشته‏‎ ‎‏باشد، بلکه اگر استطاعت برای عمره داشته باشد واجب می شود گرچه‏‎ ‎‏استطاعت حج نداشته باشد، چنانچه اگر استطاعت برای حج داشته باشد و‏‎ ‎‏برای عمره نداشته باشد، حج واجب می شود.‏

مساله 3 ـ ‏عمرۀ تمتع که جزء اول حج تمتع است از عمرۀ مفرده که ذکر‏‎ ‎

‏شد کفایت می کند، پس کسی که عمرۀ تمتع را بجا آورد واجب نیست بر او که‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده بجا آورد.‏

مساله 4 ـ ‏کسی که وظیفه اش حج تمتع است لکن استطاعت حج تمتع‏‎ ‎‏ندارد و استطاعت عمرۀ تمتع را دارد، مثل اجیری که برای حج تمتع به مکه رفته‏‎ ‎‏است واجب نیست بر او که عمرۀ مفرده بجا آورد، بعد از آنکه از عمل نیابت‏‎ ‎‏فارغ شد؛ گرچه استطاعت برای عمرۀ مفرده داشته باشد در مکه که هست، لکن‏‎ ‎‏احتیاط آن است که بجا آورد.‏

‎ ‎