احکام زکات
زکات شتر و گاو و گوسفند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

زکات شتر و گاو و گوسفند

مساله 1 ـ ‏در زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو‏‎ ‎‏شرط دیگر دارد: ‏اول: ‏آنکه آن حیوان در تمام سال بیکار باشد به طوری که عرفاً‏‎ ‎

‏آن را حیوان کاری نگویند. ‏دوم: ‏آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر‏‎ ‎‏تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده یا از زراعتی که ملک مالک کس‏‎ ‎‏دیگر است بچرد، به نحوی که عرفاً آن را صحراچر نگویند، زکات ندارد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود، چراگاهی را که کسی‏‎ ‎‏نکاشته بخرد و یا اجاره کند و یا برای چراندن در آن به ظالمی باج بدهد، باید‏‎ ‎‏زکات بدهد.‏

‎ ‎