احکام زکات
شرایط مستحقین زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

شرایط مستحقین زکات

مساله 1 ـ ‏کسی که زکات می گیرد باید دوازده امامی باشد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه، فقیر باشد، انسان می تواند به ولی‏‎ ‎‏او زکات بدهد که به مصرف او برساند.‏

مساله 3 ـ ‏به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد، احتیاط واجب‏‎ ‎‏آن است که زکات ندهند.‏

مساله 4 ـ ‏انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، خرجشان بر او‏‎ ‎‏واجب است از زکات بدهد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود‏‎ ‎‏نماید، اشکال ندارد.‏

مساله 6 ـ ‏اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر‏‎ ‎‏می تواند برای خریدن آنها به او زکات از بابت سهم سبیل الله بدهد.‏

مساله 7 ـ ‏پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد. پسر‏‎ ‎‏هم می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد، زکات خود را به او بدهد.‏

مساله 8 ـ ‏زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند‏‎ ‎‏به او زکات بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را‏‎ ‎‏بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که‏‎ ‎‏بتواند مخارج آن زن را بدهد نمی شود به آن زن زکات داد.‏

مساله 9 ـ ‏زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات‏‎ ‎‏را صرف مخارج خود آن زن نماید.‏


مساله 10 ـ ‏سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر‏‎ ‎‏وجوهات، کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از‏‎ ‎‏غیر سید زکات بگیرد، لکن احتیاط واجب آن است که به قدر ضرورت روزانه‏‎ ‎‏بگیرد.‏

مساله 11 ـ ‏به کسی که معلوم نیست سید است یا نه می شود زکات داد،‏‎ ‎‏مگر آنکه ادعا کند که سید است.‏

‎ ‎