" رابطۀ رهبری و مرجعیت در دوران بسطِ ید فقیه "
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جلالی، سید ابوالفضل

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

" رابطۀ رهبری و مرجعیت در دوران بسطِ ید فقیه "

رابطۀ رهبری و مرجعیت در دوران بسطِ ید فقیه

ابوالفضل جلالی

‏ ‏

‏نویسنده در آغاز مقاله به تعریف واژگان اصلی مقاله، یعنی رهبری، مرجعیت و‏‎ ‎‏اجتهاد اشاره می کند و سپس به رابطۀ و مرجعیت در دوران بسط ید فقیه‏‎ ‎‏می پردازد. رهبر در فرهنگ اسلامی دارای ویژگی های عمومی و ویژه ای است که از‏‎ ‎‏دیرباز در منابع فقهی و سیاسی اسلامی مطرح شده اند. اخلاق نیکو داشتن، اهل رشوه‏‎ ‎‏نبودن، مرد بودن، قریشی بودن، عصمت داشتن و... گونه های متعددی از این شروط اند.‏‎ ‎‏علاوه بر این، مرجعیت در فرهنگ شیعی دارای ویژگی هایی است که در منابع فقهی‏‎ ‎‏شیعه انعکاس یافته اند: حیات، طهارت مولد، رجولیت، عقل داشتن، اعلمیت و حریت،‏‎ ‎‏اغلب ویژگی هایی هستند که در این باب مطرح می شوند. اجتهاد متجزی یکی از شروط‏‎ ‎‏مشترک رهبری و مرجعیت است.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 332

‎ ‎‏عبارت اند از: ‏

‏1) سلامت اعضای بدن؛ ‏

‏2) تدبیر سیاسی؛ ‏

‏3) زنده بودن؛ ‏

‏4) قریشی بودن؛ ‏

‏5) عصمت داشتن.‏

‏در مقابل، برخی از شروطی که در مرجعیت هست، ولی در رهبری شرط نیست‏‎ ‎‏عبارت اند از: ‏

‏1) اعلمیت در فتوا؛ ‏

‏2) بلوغ (رهبری معصوم).‏

‏وظایف رهبری و مرجعیت، طرق تشخیص مرجع و رهبر و امکان تفکیک بین‏‎ ‎‏مرجعیت و رهبری، آخرین مباحث این مقاله اند که نویسنده به بررسی آن ها پرداخته‏‎ ‎‏است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 333