امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فخارطوسی، جواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت

امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت

حجةالاسلام والمسلمین جواد فخار طوسی

‏ ‏

‏ماهیت مصلحت، رابطه مصلحت و احکام شرعی، رابطه مصلحت و موضوعات‏‎ ‎‏احکام شرعی و بالأخره این که مصلحت در بُعد اجتماعی، چهار محور عمده ای هستند‏‎ ‎‏که نویسنده به تفصیل  در این مقاله به آن ها پرداخته است.‏

‏نویسنده در بحث از ماهیت مصلحت، پس از ذکر معانی لغوی آن به بررسی مفهوم‏‎ ‎‏اصطلاحی آن پرداخته و در نهایت آن را خیر با منفعتی می داند که موجب جعل یا انطباق‏‎ ‎‏قانونی می گردد.‏

‏در محور دوم نیز او می کوشد با تقسیم مصلحت معتبر، ملغاة و مسکوت عنه، به‏‎ ‎‏این سؤال پاسخ گوید که آیا می توان به استناد وجود مصلحت حکم نمود و اساساً‏‎ ‎‏مصلحت چه جایگاهی دارد؟‏

‏وی در پاسخ، به دو مشرب شیعه و سنی اشاره و مصلحت و انواع آن را در هر دو‏‎ ‎‏مشرب به بحث می گذارد. مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و عرف، چهار نوع‏‎ ‎‏مصالحی هستند که در فقه اهل سنت مورد توجه  قرار می گیرند.‏

‏3) در محور سوم نیز نویسنده معتقد است که مصلحت با موضوعات احکام ثانویه و‏‎ ‎‏نه اولیه مرتبط است. با این همه مهم ترین سؤال آن است که تشخیص مصلحت در این‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 302

‏4) در بحث مصلحت در بعد اجتماعی نیز نویسنده سه پرسش طرح می کند که‏‎ ‎‏عبارت اند از: ‏

‏الف- دلایل دینی لزوم مصلحت عمومی از سوی حاکمیت چیست؟ به عقیده‏‎ ‎‏نویسنده حکومت یک حکم امضایی است و عقلا مصلحت را در حکومت رعایت‏‎ ‎‏می کنند و سیره پیامبر اسلام(ص) نیز بر همین اصل جاری بوده است.‏

‏ب- مصلحت ملی چیست و چه معیارهایی برای آن وجود دارد؟ مصلحت ملی نفعی‏‎ ‎‏است که متوجه عموم افراد اجتماع گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر‏‎ ‎‏است.‏

‏ج- آیا مصلحت در بعد اجتماعی می تواند مبنای قانون گذاری قرار گیرد و قانون در‏‎ ‎‏شریعت چه جایگاهی دارد؟ به عقیده او، از دیدگاه اهل سنت، حکومت مستقلاً حق‏‎ ‎‏قانون گذاری بر اساس مصلحت عمومی را در عرض ادله شرعی دارد ولی شیعه آن را‏‎ ‎‏قبول ندارد. مرجع تشخیص مصلحت عمومی هم جمعی از کارشناسان اند که تحت‏‎ ‎‏نظارت فقیه کار می کنند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 303