ولایت فقیه و حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عزیزی، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

علی عزیزی

‏ ‏

‏مقولۀ ولایت فقیه، از منظرهای فقهی، اجتماعی و سیاسی، قابل تأمل است و در دهۀ‏‎ ‎‏گذشته تعریف ها و نظرگاه های گوناگونی از آن ارائه شده است. نویسنده مقاله، در این‏‎ ‎‏باره می نویسد: «چون این تئوری مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیشینه ای‏‎ ‎‏تاریخی دارد و قرائت های مختلفی از فقیه سیاسی اسلام در طول تاریخ ارائه شده است،‏‎ ‎‏لذا برای نهادینه کردن این فرضیه، باید بحثی کلاسیک و منقح صورت پذیرد.»‏

‏در بخش اندیشه ولایت فقیه، محورهای زیر مطرح می شود: ‏

‏1) تبیین نظریۀ ولایت فقیه، به ویژه از دیدگاه امام خمینی؛ ‏

‏2) روند تاریخی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی؛ ‏

‏3) نقد و تحلیل قرائت ها و تفسیرهای گوناگون از نظریه امام خمینی، ‏

‏4) بررسی مبانی انتصاب و انتاب از دیدگاه امام خمینی، و نقد و تحلیل دیدگاه های‏‎ ‎‏مختلف از نصب و انتخاب.‏

‏نویسنده انگیزۀ امام را از طرح ولایت فقیه در کتاب های فقهی خویش (مکاسب‏‎ ‎‏محرمه والبیع) بیان مبانی حکومت اسلامی و قانع ساختن فقها می داند و می افزاید: ‏

‏«طرح اصلی آن برای زمینه سازی برپایی نظام سیاسی اسلام در صورت پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی بوده است.»‏

‏وی دربارۀ نظریه وکالتِ فقیه، و نصب و عزل ولی فقیه از سوی مردم می گوید: این‏‎ ‎‏نظریه، که اخیراً برخی آن را به عنوان نظریه ای فقهی مطرح کرده اند، در تاریخ فقه شیعه‏‎ ‎‏پیشینه ای ندارد.» و در تحلیل دیدگاه های انتصاب و انتخاب چنین نتیجه می گیرد: «ایشان‏‎ ‎‏(امام خمینی) معتقد به انتصاب می باشند» و نیز «اکثر فقهای معاصر شیعه، معتقد به‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 160

‏نظریۀ انتصاب در باب ولایت فقیه هستند، در این صورت وظیفه مجلس خبرگان، کشف‏‎ ‎‏رهبری است».‏

‏نویسنده در ادامه به شرایط ولی فقیه (اجتهاد و فقاهت در کنار تقوا و عدالت)،‏‎ ‎‏اختیارات ولی فقیه در داخل و خارج مرزهای جغرافیایی، وظایف ولی فقیه در مقابل‏‎ ‎‏مردم (اجرای حدود و احکام، تعلیم مسائل، پاس داری از مکتب و هدایت و تزکیه) و‏‎ ‎‏استقلال ولی فقیه در برابر فقهای غیر حاکم و لزوم تبعیت آنان را از وی اشاره می کند و‏‎ ‎‏در پایان، با طرح موضوع اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی کنونی ایران، چنین‏‎ ‎‏می آورد: «ملاک و معیار و دغدغه اصلی، اسلامیت نظام است و بعد جمهوریت.»‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 161