تبیین اصل ولایت ‏فقیه از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عباسی، علیرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تبیین اصل ولایت ‏فقیه از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

تبیین اصل ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

علیرضا عباسی

‏ ‏

‏طرح پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه، مدخلی است که نویسندۀ مقاله برای آن برگزیده‏‎ ‎‏است و به سیری در آرای فقهی محقق کرکی، ملا احمد نراقی و شیخ مرتضی انصاری و‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 157

صاحب جواهر می پردازد: «نوع برخورد و تفسیر علما دربارۀ ولایت فقیه، متفاوت بوده:‏‎ ‎‏برخی هم چون محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) و ملااحمد نراقی، مشروعیت ذاتی‏‎ ‎‏سلطان و واجب الاطاعه بودن وی را نفی می کردند و با استناد با احادیث متعدد، نیابت‏‎ ‎‏عامۀ فقیه را از سوی امام معصوم، مورد تأکید قرار می دادند... گروهی دیگر، برای فقیه،‏‎ ‎‏ولایت یا نیابت عامل قائل نبودند و آن را محدود و مشروط می دانستند.»‏

‏نویسنده در ادامه از میرزای نائینی (صاحب کتاب تنبیه الامّة وتنزیه الملّة) نام می برد،‏‎ ‎‏که به رغم قرائتِ روز آمدی که از ولایت فقیه داشت، تصاحب قدرت از سوی فقها به‏‎ ‎‏طور مستقیم و بی واسطه و ایجاد حکومت فقیه را مستقل از نهاد سلطنت نمی دانست.‏‎ ‎‏مؤلف امام خمینی را احیاگر حکومت اسلامی در عصر غیبت می داند؛ چه در عرصۀ‏‎ ‎‏تئوری و چه در عرصۀ عمل و آزمون وی از آن پس به طرح مراحل بیان ولایت فقیه از‏‎ ‎‏جانب امام راحل، در برهه های گوناگون پرداخته و با اشاره به حورۀ تلاش سیاسی ایشان‏‎ ‎‏چنین نتیجه گیری می کند که: «این اقدامات به همان اندازه که با حمایت از استبداد مطلقه‏‎ ‎‏یا سکولاریزاسیون و تجددگرایی افراطی فاصله دارد، از جرم گرایی و سنت پرستی و‏‎ ‎‏جمود فکری و قشری گری و سطحی نگری به دور است. آموزۀ حضرت امام در مورد‏‎ ‎‏ولایت مطلقه، تدارکی  است برای ارائه انعطاف حکیمانۀ شریعت که دارای توان و شاکلۀ‏‎ ‎‏سیاسی و حکومتی برای همه اعصار و همه جوامع است».‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 158