" اصولی دربارۀ مبانی کلامی ولایت فقیه "
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی، سیدعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

" اصولی دربارۀ مبانی کلامی ولایت فقیه "

اصولی دربارۀ مبانی کلامی ولایت فقیه

سیدعلی طباطبایی

‏ ‏

‏ولایت فقیه، مسئله کثیر الاضلاعی است که از زوایای مختلف کلامی، فقهی و‏‎ ‎‏سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع پاره ای از مباحث منتهی به ولایت فقیه،‏‎ ‎‏فقهی و برخی دیگر کلامی یا سیاسی است؛ مثلاً بحث از ضرورت و وجوب تعیین‏‎ ‎‏ولایت فقیه از ناحیۀ خداوند، بحثی کلامی است، اما بحث از وجوب عهده داری مقام‏‎ ‎‏ولایت و یا وجوب قبول آن بر مردم، مسئله ای فقهی است. نویسنده در این مقاله کوشیده‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 155

‏است تا با نگاهی کلامی به ولایت فقیه، اصولی را تبیین و توصیف کند. این اصول که‏‎ ‎‏بعضاً به مباحث امامت در اندیشۀ سیاسی شیعه اشاره دارد، بالغ بر 25 اصل است که در‏‎ ‎‏ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم: ‏

‏1) هیچ کس بر کس دیگری ولایت ندارد؛ ‏

‏2) ولایت اصلی از آن خداوند است؛ ‏

‏3) خداوند ولایت انسان معصوم بر دیگران را استثنا کرده است، این ولایت در طول‏‎ ‎‏ولایت خداوند است و معرفی او نیز بر عهدۀ خداوند است؛ ‏

‏4) در اوضاع فقدان معصوم، فقیه جامع شرایط عهده دار همان منصب امامت است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 156