بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عابدینی، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی

بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی

حجةالاسلام والمسلمین احمد عابدینی 

‏ ‏

‏تاکنون آثار متعددی از اندیشمندان اسلامی درباره الهی بودن حاکمیت پیامبر گرامی‏‎ ‎‏اسلام عرضه شده است. این نظریه که نزد بسیاری از آنان، از امور ضروری و بدیهی به‏‎ ‎‏حساب می آید، در این نوشتار بررسی شده است. در واقع این مقاله می کوشد عرفی و‏‎ ‎‏عقلایی بودنِ حکومت آن حضرت را مستدل سازد و مستندات نظریه اول را زیر سؤال‏‎ ‎‏برد. از این رو به باور نویسنده، الهی بودن حکومت پیامبر از ضروریات قلمداد نمی گردد‏‎ ‎‏و طرف داری از نظریۀ مخالف آن، پشت کردن به ضروریات به حساب نمی آید، با این‏‎ ‎‏همه، نظریه دوم هم نه بدیهی است و نه ضروری و همانند دیدگاه اول، ممکن است با‏‎ ‎‏نقدهای علمی متعددی روبه رو گردد.‏

‏البته نویسنده بر خلاف نظریه «علی عبدالرزاق» در کتاب «اسلام و اصول الحکم» که‏‎ ‎‏منکر اصل حکومت و ساز و کارهای دولتی بود، معتقد است که پیامبر هم در مدینه‏‎ ‎‏دارای دولتی به مفهوم واقعی خود بوده است. لکن نقطه عزیمت بحث او عرض دانستن‏‎ ‎‏حکومت ایشان است. به گفته وی شواهد فراوانی وجود دارد که حق حاکمیت را مردم به‏‎ ‎‏دل خواهِ خود به پیامبر(ص) واگذار کرده اند، هر چند ممکن است تک تک آن ها را مورد‏‎ ‎‏مناقشه قرار داد لیکن من حیث المجموع، عرفی بودن حاکمیت ایشان بر مدینه را ثابت‏‎ ‎‏می کند و الهی بودن چنین حاکمیتی نیازمند دلیلی مستقل است. در واقع ادله رسالت‏‎ ‎‏پیامبر دلالتی بر حاکمیت سیاسی وی ندارد و هیچ ملازمه ای بین آن ها وجود ندارد، چون‏‎ ‎‏رابطه حکومت و رسالت «عموم و خصوص من وجه» است؛ یعنی برخی از رسولان‏‎ ‎‏حاکم نبوده اند و برخی از حاکمان نیز رسول نبوده اند و تنها برخی از رسولان حاکم‏‎ ‎‏بوده اند. از این رو انتساب حکومت آنان به خداوند نیازمند دلیل است. علاوه بر این آیه‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 85

«فاحکم بینهم»‏ نیز دلالتی بر حاکمیت الهی پیامبر ندارد، زیرا حکومت امضایی است و‏‎ ‎‏نیازی به جعل و تأسیس شارع ندارد، چون قبل از بعثت پیامبر(ص) نیز مردم حکومت‏‎ ‎‏داشتند و امر به حکومت، ارشاد به همان واقع است.‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 86