قلمرو دخالت دین در عرصه ‏های اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مصطفی‌پور، محمدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

قلمرو دخالت دین در عرصه ‏های اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی(ره)

‏ ‏

‏ ‏

قلمرو دخالت دین در عرصه های اجتماعی، سیاسی و علمی از دیدگاه امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام والمسلمین محمدرضا مصطفی پور

‏ ‏

‏در اثر عملکرد اربابان کلیسا و محتوای کتاب مقدس برخی از متکلمان غربی معتقد‏‎ ‎‏شدند که دین تنها در قلمرو زندگی معنوی و فردی انسان ها دخالت می کند و به تربیت‏‎ ‎‏اخلاقی می پردازد و به ایمان درونی به خدا منحصر می شود. در نتیجه شریعت امری‏‎ ‎‏عارضی است. ولی از آن جا که اسلام با مسیحیت تفاوت دارد – از این جهت که معارف‏‎ ‎‏اسلام و قرآن ساده و صریح و معقول است و قرآن کریم برخلاف کتاب مقدس مستند به‏‎ ‎‏خداوند متعال بود، از هر گونه تحریف مصون بوده است – حوزه دخالت آن نیز متفاوت‏‎ ‎‏از مسیحیت می باشد.‏

‏امام خمینی با اعتقاد به این که: ‏

‏1) انسان به سبب گستردگی ابعاد وجودی و نیاز اجتماعی اش به قانونی که تمام مصالح‏‎ ‎‏مادی و معنوی او را پاسخ گو باشد و به خاطر نیاز به تربیت معنوی که تنها از عهدۀ دین‏‎ ‎‏الهی بر می آید، به دین نیازمند است؛ ‏

‏2) هدف بعثت انبیا نه فقط تأمین سعادت معنوی و اخروی انسان، بلکه اصلاح و‏‎ ‎‏آبادانی حیات دنیوی آن ها نیز بوده است؛ ‏

‏3) منابع دینی تنها منحصر به متون دینی (کتاب و سنت) نیست و  عقل را نیز شامل‏‎ ‎‏می شود؛ ‏

‏4) اسلام دینی کامل و جامع بوده و در همۀ زمان ها قابل اجرا است و به تمام شئون‏‎ ‎‏زندگی انسان توجه کرده است.‏

‏امام تأکید کرده اند: که اولاً، دین در همۀ شئون انسان دخالت می کند. ثانیاً: این دخالت‏‎ ‎‏تنها در بیان اهداف و غایات نیست. ثالثاً: چون انسان و جهان و افعال او دارای دو جنبه‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 47

ملکی و ملکوتی است وبعد ملکوتی آن برای انسان قابل درک نیست، دین هم به بعد‏‎ ‎‏ملکی انسان توجه کرده و هم به بعد ملکوتی آن. رابعاً: هدف دین تنها آخرت و خدا‏‎ ‎‏نیست بلکه به شئون دنیوی انسان نیز توجه کرده است و یکی از اهداف دین تحقق‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی است، لذا همان طوری که اصل هدف را بیان کرده، راه رسیدن به آن را‏‎ ‎‏نیز فرا راه انسان نهاده است. خامساً: جدا کردن دین از سیاست به مثابۀ مثله کردن آن‏‎ ‎‏است. سادساً: دین حداکثر را بیان کرده است نه حداقل را.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 48