غایات دینی از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سعید روشن، محمدباقر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

غایات دینی از منظر امام خمینی

غایات دینی از منظر امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین محمدباقر سعیدروشن

‏ ‏

‏یکی از مسائل بسیار مهمی که همواره مورد توجه انسان بوده و امروز نیز از‏‎ ‎‏محورهای اساسی دین پژوهی به شمار می آید، این است که هدف والا و نهایی دین‏‎ ‎‏چیست؟ این موضوع جوانب گوناگون دارد. نگارنده در این نوشتار در صدد توصیف‏‎ ‎‏دیدگاه امام در ارتباط با این امر می باشد.‏

‏در این راستا ابتدا به تعریف دین می پردازد و پاره ای از دیدگاه های موجود در این‏‎ ‎‏زمینه را بیان می دارد. سپس قلمرو انتظارات از دین در حوزۀ اجتماع را مورد بحث قرار‏‎ ‎‏داده و اهداف دین را ذکر می نماید. نویسنده از هدف های دینی یاد می کند، که برخی‏‎ ‎‏اصالت داشته و بعضی جنبۀ واسطه پیدا می کنند. و در پرتو رهنمودهای امام خمینی‏‎ ‎‏می نویسد: ‏

‏نیل به مقام خلیفة الهی (جانشینی خداوند در زمین)، هدف غایی خلقت انسان است،‏‎ ‎‏و هدف نهایی همه بعثت ها و امامت های ابراهیمی، بسط معرفت، توحید، معنویت و‏‎ ‎‏عدالت در زمین است. از این رو، حکومت و سیاست در دین وسیله ای برای تعالی روانی‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 34

و اخلاقی و تکامل اجتماعی انسان ها تلقی می شود، نه این که خود، مطلوب اصلی باشد.‏‎ ‎‏نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که دین هر چند از نظر غایت و هدف نهایی فراگیر است.‏‎ ‎‏لکن از لحاظ ابزارها و وسایل و از لحاظ نظری باید جامع نگر باشد و علاوه بر‏‎ ‎‏دستورالعمل های فردی برای انسان، دستورالعمل های حقوقی و اجتماعی نیز لازمۀ‏‎ ‎‏تحقق غایت دین به شمار می رود.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 35