القول فی خیار العیب
الجهة التاسعة فی اختلاف المتبایعین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الجهة التاسعة فی اختلاف المتبایعین

الجهة التاسعة فی اختلاف المتبایعین

‏ ‏

‏وذلک ‏تارة‏: فی الـعیب وحدوده.‏

واُخریٰ: ‏فی مسقط الـخیار.‏

وثالثة: ‏فی إعمالـه.‏

ورابعة: ‏فی مسقط الأرش.‏

وخامسة: ‏فی الأخذ بـه.‏

‏ویتمّ الـکلام حولها فی طیّ بحوث: ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 207