احکام طهارت
وضو
احکام وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام وضو

مساله 1 ـ ‏اگر یقین به وضو داشته و شک کند که وضوی او باطل شده یا نه،‏‎ ‎‏بنا بگذارد که وضوی او باقی است، ولی اگر بعد از بول استبرا نکرده و وضو‏‎ ‎‏گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز‏‎ ‎‏دیگر، وضوی او باطل است.‏

مساله 2 ـ ‏کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد، و اگر در‏‎ ‎

‏وسط نماز شک کند باید نماز را بهم بزند و وضو بگیرد و نماز بخواند، و چنانچه‏‎ ‎‏بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه نمازش صحیح است، ولی برای‏‎ ‎‏نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.‏

مساله 3 ـ ‏کسی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل پاک بودن آب و‏‎ ‎‏غصبی نبودن آن، خیلی شک می کند باید به شک خود اعتنا نکند.‏

‎ ‎