احکام طهارت
احکام جنابت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام جنابت

مساله 1 ـ ‏به دو چیز انسان جنب می شود: اول: جماع. دوم: بیرون آمدن‏‎ ‎‏منی؛ چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر‏‎ ‎‏اینها، چنانچه بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده و با شهوت و جستن‏‎ ‎‏بیرون آمده، آن رطوبت حکم منی دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی‏‎ ‎

‏از اینها را نداشته باشد حکم منی ندارد. ولی در مریض و زن لازم نیست همۀ‏‎ ‎‏این سه نشانه باشد، بلکه اگر فقط با شهوت بیرون آید حکم منی دارد و بهتر آن است‏‎ ‎‏که در این وقت اگر قبلاً وضو نداشته هم غسل کند و هم وضو بگیرد، مخصوصاً‏‎ ‎‏برای زنها.‏

مساله 3 ـ ‏انسان جنب می شود به داخل کردن حشفۀ خود را در قبل یا دبر‏‎ ‎‏دیگری، و اگر حشفۀ او بریده شده است جنابت حاصل می شود به دخول‏‎ ‎‏مقداری از آلت، اگر چه کمتر از حشفه باشد؛ همانقدر که دخول صدق کند جنب‏‎ ‎‏می شود.‏

مساله 4 ـ ‏اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن‏‎ ‎‏غسل نکرده، باید غسل کند و نمازهایی که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی‏‎ ‎‏خوانده قضا کند، ولی نمازهایی که احتمال می دهد بعد از بیرون آمدن آن منی‏‎ ‎‏خوانده، لازم نیست قضا نماید.‏

مساله 5 ـ ‏اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست، ولی نداند‏‎ ‎‏که از جنابت سابق است که برای او غسل کرده بود و یا جنابت دیگر است که‏‎ ‎‏غسل نکرده، غسل کردن برای او واجب نیست، اگرچه بهتر آن است که غسل‏‎ ‎‏نماید.‏

‎ ‎