احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
5 ـ رساندن غبار غلیظ به حلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

5 ـ رساندن غبار غلیظ به حلق

مساله 1 ـ ‏رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند؛ چه غبار چیزی‏‎ ‎‏باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام‏‎ ‎‏است مثل خاک، و بنابر احتیاط مستحب باید غباری را هم که غلیظ نیست به‏‎ ‎‏حلق نرساند.‏

مساله 2 ـ ‏اگر به واسطۀ باد، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجه‏‎ ‎‏است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کسی بخار به حلقش برسد و در حلق منقلب به آب گردد و‏‎ ‎‏آن را فرو ببرد روزۀ او باطل است، و احتیاط واجب آن است که از کشیدن سیگار‏‎ ‎‏و قلیان و مثل آنها نیز احتراز کند.‏

‎ ‎