احکام کشتار
احکام شکار ماهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام شکار ماهی

مساله 1 ـ ‏حلال می شود ماهی به یکی از دو امر: یا آنکه او را در حالی که‏‎ ‎‏زنده است از آب بگیرد، و یا آنکه زنده از روی ساحل و کناره دریا بردارد و‏‎ ‎

‏مقصود آن است که باید زنده به دست انسان برسد؛ چه از آب برسد و چه از‏‎ ‎‏خارج آب، پس اگر در آب بمیرد و یا آنکه در خشکی جان بدهد، بدون آنکه آن‏‎ ‎‏را بگیرد حلال نیست.‏

مساله 2 ـ ‏چیزهایی که شرط است درحلال شدن شکار حیوانات صحرایی‏‎ ‎‏ودر ذبح آنان دراینجا شرط نیست؛ یعنی بسمله نمی خواهد، اسلام نمی خواهد،‏‎ ‎‏قبله نمی خواهد.‏

مساله 3 ـ ‏ماهیانی که به وسیلۀ تور گرفته می شوند حلالند و لازم نیست که‏‎ ‎‏هر ماهی به دست انسان برسد، بلکه چیزهایی را که انسان قرارداده برای این کار‏‎ ‎‏مثل تور و غیره اگر ماهی در آن افتاد حلال است و مال آن شخصی است که تور‏‎ ‎‏را برای این کار قرار داده است.‏

مساله 4 ـ ‏چنانچه ماهی را از آب گرفت در حالی که زنده بود و بعد باز در‏‎ ‎‏آب افتاد و مرد حرام است، و فرقی نیست بین اینکه بعد از گرفتن و مردن در‏‎ ‎‏اختیار او باشد مثل آنکه با نخی او را بسته باشد یا آنکه رهایی یافته باشد.‏

مساله 5 ـ ‏لازم نیست بعد از آنکه ماهی را از آب گرفت صبر کند تا بمیرد،‏‎ ‎‏بلکه می تواند او را سر ببرد و شکمش را بدرد چنانچه می تواند او را سرخ کند و‏‎ ‎‏بخورد، بلکه جایز است بلعیدن آن زنده زنده.‏

مساله 6 ـ ‏ماهیانی که در کشتی می افتند در اثر پریدن از آب تا آنها را زنده‏‎ ‎‏نگیرند حلال نمی شوند، پس باید پیش از آنکه بمیرند به دست انسان برسد، و‏‎ ‎‏کافی نیست که انسان بالای سر او بایستد و به او بنگرد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر چنانچه در کشتی کاری بکند به این قصد که ماهی در اثر‏‎ ‎‏جهیدن در او بیفتد، در این صورت، هم مالک ماهی است و هم محتاج به آنکه‏‎ ‎‏در دست بگیرد نیست.‏

مساله 8 ـ ‏چنانچه نداند که آیا ماهی که گرفته است در آب مرده است یا‏‎ ‎‏خارج آب جان داده، احتیاط واجب آن است که او را نخورند.‏

‎ ‎