کتاب نکاح
زناشویی در عده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

زناشویی در عده

مساله 1 ـ ‏جایز نیست ازدواج کردن با زنی که در عدۀ غیر است، چه عدۀ‏‎ ‎‏رجعیه باشد و چه بائنه و فرقی نیست بین آنکه عدۀ وفات باشد و یا غیر آن و‏‎ ‎‏چه از نکاح دائم باشد یعنی عقدی، یا نکاح منقطع یعنی صیغه، یا از وطی به‏‎ ‎‏شبهه باشد یعنی از روی اشتباه با زنی نزدیکی کرده باشد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر چنانچه در عدۀ غیر، زنی را گرفت از چند صورت خارج‏‎ ‎‏نیست: یا هر دو عالمند به اینکه عده تمام نشده است و نکاح در عده حرام‏‎ ‎

‏است و یا اینکه یکی از آن دو آگاهند بر این امر، در این دو صورت زن بر مرد‏‎ ‎‏حرام ابدی می گردد و فرقی نیست بین اینکه دخولی بشود یا نشود. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر هر دو آگاه نباشند به آن دو جهت که گذشت یا یکی از آن دو جهت ولی‏‎ ‎‏دخول شده باشد، پس در این دو صورت هم زن بر مرد حرام ابدی خواهد بود.‏‎ ‎‏و امّا در صورتی که هر دو جاهلند به آن دو جهت که گذشت و یا یکی از آن دو‏‎ ‎‏جهت ولی دخول نشده باشد، پس عقد باطل است، ولی زن بر مرد حرام ابدی‏‎ ‎‏نیست و می تواند او را بگیرد بعد از گذشتن عده، و در جمیع صور مراد از دخول‏‎ ‎‏اعم است از دخول در جلو یا عقب.‏

مساله 3 ـ ‏بیش از چهار زن دائمی، یعنی عقدی نمی توان در یک حال‏‎ ‎‏داشت، بلی مانعی ندارد بعد از طلاق دادن به طلاق بائن یا گذشتن عده در‏‎ ‎‏طلاق رجعی، زن دیگری بگیرد. و امّا صیغه مانعی ندارد زیادتر، هر عددی که‏‎ ‎‏باشد.‏

‎ ‎