کتاب نکاح
عیبهایی که سبب می‌شود زن یا مرد اختیار بهم زدن عقد را داشته باشند
قسم دوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

قسم دوم

قسم دوم: ‏آنهایی است که مختص به مرد است، یعنی زن می تواند عقد را‏‎ ‎‏فسخ کند و او را بهم زند و آن سه امر است:‏

اول: ‏خصاء، و آن این است که بیضه مرد را بکشند و یاآنکه بکوبند،پس در‏‎ ‎

‏این صورت اگر عقدی واقع شود و زن عالم به این عیب نباشد و آن عیب قبل از‏‎ ‎‏عقد باشد، می تواند آن عقد را فسخ کند.‏

دوم: ‏جب، و آن آن است که آلت مرد بریده شده باشد به طوری که نتواند به‏‎ ‎‏هیچ وجه جماعی انجام دهد، پس در این صورت اگر عقدی واقع شود و بعد زن‏‎ ‎‏مطلع گردد می تواند عقد را بهم بزند، اگر این عیب قبل از عقد بوده، بلکه بعید‏‎ ‎‏نیست اختیار فسخ اگر بعد از عقد هم حادث شده؛ چه قبل از نزدیکی با زن یا‏‎ ‎‏بعد از آن.‏

سوم: ‏عنن، و آن مرضی است که مرد را عاجز می کند از اینکه بتواند‏‎ ‎‏عروسی کند و دخول نماید، پس در این صورت زن می تواند عقد را بهم زند ولی‏‎ ‎‏به شرط آنکه آن مرد از دخول به هر زنی عاجز باشد نه به زن عقدی و یا صیغۀ‏‎ ‎‏خودش و مخفی نماند که به این عیب زن می تواند عقد را بهم بزند، اگرچه آن‏‎ ‎‏عیب بعد از ازدواج پیدا شده باشد، به شرط آنکه بعد از زناشویی یک مرتبه هم‏‎ ‎‏دخولی نشده باشد، حتی از عقب.‏

‎ ‎