ثبوت و زوال حق از منظر امام خمینی و حقوق موضوعۀ ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پورلیالستانی، حسین‌ابراهیم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ثبوت و زوال حق از منظر امام خمینی و حقوق موضوعۀ ایران

ثبوت و زوال حق از منظر امام خمینی و حقوق موضوعۀ ایران

حجةالاسلام حسین ابراهیم پور لیالستانی

‏ ‏

‏مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی انسان ها به سه نوع تکلیفی، وضعی و تعین حق‏‎ ‎‏است و مجموعاً حقوق افراد جامعه را شکل می دهند.‏

‏حق یعنی امتیازی قانونی که دارندۀ آن در اسقاط یا ابقای آن مجاز است و دیگران‏‎ ‎‏مکلف به رعایت آن حق هستند. در یک کلام حق اختیار و تسلطی است که برای شخص‏‎ ‎‏در روابط او با دیگران ایجاد می شود.‏

‏در فقه اسلامی نیز فقه عبارت از چیزی است که شارع مقدس وضع کرده باشد و به‏‎ ‎‏وسیلۀ آن حکم ثابت می شود. در قران کریم در چهل جا مفهوم حقوق حق را بیان کرده است.‏

‏مبنا و هدف حقوق از منظر جهان بینی اسلامی عبارت است از تأمین مصالح دنیوی و‏‎ ‎‏استکمال نفس انسانی و تقرّب به درگاه الهی. از منظر عقلانی نیز از آن جا که انسان به‏‎ ‎‏اختیار و برای تأمین مصالح خود به زندگی اجتماعی رو آورده، حقوق برای تعین مقدار‏‎ ‎‏انتفاع او تلقی می شود. از منظر حقوق موضوعه، هدف حقوق ایجاد عدالت است.‏

‏فقها به دو نوع حقِ «حق الله و حق الناس» و «حق عینی و حق ذمّی» قائل شده اند، و‏‎ ‎‏عوامل ایجاد حق را جرم، شبه جرم (افعال مدنی که در قانون برای جبران آن ها خسارت‏‎ ‎‏تعین شده) عقد و شبه عقد (عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون این که عقدی‏‎ ‎‏منعقد گردد. ایجاد تعهد در مقابل غیر می کند مانند ایفای ناروا)، اتلاف و تسبیب، قانون‏‎ ‎‏می دانند. عوامل سقوط حق از نگاه فقها یا ارادی است یا قهری. عوامل ارادی اسقاط‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 228

حق عبارت است ابرا، اعراض، اقاله و تبدیل. عوامل قهری اسقاط حق نیز عبارت اند از‏‎ ‎‏تهاتر، طبیعت، دولت و مرور زمان.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 229