القول فی خیار العیب
الجهة الثامنة فی المواقف التی ذکروا فیها عدم ثبوت الخیار والأرش معاً
مسقطات اُخر للخیار والأرش ذکرها بعض الأصحاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

مسقطات اُخر للخیار والأرش ذکرها بعض الأصحاب

مسقطات اُخر للخیار والأرش ذکرها بعض الأصحاب

‏ ‏

ثمّ إنّـه قد ذکروا اُموراً اُخر یسقط بها الـخیار وحقّ الأرش: 

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 184