ا‏لمقصد ا‏لأوّل : فی ا‏لأوامر
ا‏لفصل ا‏لثامن : فی بقاء ا‏لجواز بعد نسخ ا‏لوجوب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لفصل ا‏لثامن : فی بقاء ا‏لجواز بعد نسخ ا‏لوجوب

  

‏ ‏

‏ ‏

الفصل الثامن فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

‏ ‏

‏والکلام هنا تارة یقع فی الإرادة الحتمیـة التی ینشأ منها البعث ، واُخریٰ فی‏‎ ‎‏البعث والوجوب ، وعلی التقدیرین تارة یقع الکلام فی إمکان بقاء الجواز بعد‏‎ ‎‏النسخ ، واُخریٰ فی بیان مقتضی الجمع بین الدلیلین ، وأنّـه هل یقتضی الدلیل‏‎ ‎‏ثبوتـه بعد الفراغ عن إمکان البقاء ثبوتاً ، فالبحث یتمّ فی ضمن اُمور :‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 149