ا‏لمقصد ا‏لأوّل : فی ا‏لأوامر
ا‏لفصل ا‏لخامس : فی اقتضاء ا‏لأمر با‏لشیء للنهی عن ضدّه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لفصل ا‏لخامس : فی اقتضاء ا‏لأمر با‏لشیء للنهی عن ضدّه

‏ ‏

الفصل الخامس فی اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه

‏ ‏

‏وتنقیح البحث فیـه یستدعی تقدیم اُمور :‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110