ا‏لاجتهاد وا‏لتقلید
فصل : فی تبدّل الاجتهاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

فصل : فی تبدّل الاجتهاد

فصل فی تبدّل الاجتهاد

‏ ‏

‏إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق وتبدّل رأی المجتهد فلا یخلو إمّـا أن یتبدّل‏‎ ‎‏مـن القطع إلی القطع أو إلـی الظـنّ المعتبر ، أو مـن الظـنّ المعتبر إلی القطع أو‏‎ ‎‏إلی الظنّ المعتبر .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 485