ا‏لمسأ‏لة ا‏لاُولی : فی دوران ا‏لأمر بین ا‏لتعیین وا‏لتخییر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

ا‏لمسأ‏لة ا‏لاُولی : فی دوران ا‏لأمر بین ا‏لتعیین وا‏لتخییر

المسألة الاُولی فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر

‏ ‏

‏إذا دار الأمر بین التعیـین والتخیـیر فهل الأصل الجاری هی البراءة أو‏‎ ‎‏الاشتغال ، ولابدّ قبل الخوض فی ذلک من تقدیم اُمور :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 43