منها‏: آیة ا‏لنبأ
تذییل‏: فیما اُورد علی ا‏لتمسّک بالآیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

تذییل‏: فیما اُورد علی ا‏لتمسّک بالآیة

تذییل : فیما اُورد علی التمسّک بالآیـة

‏ ‏

‏قد اُورد علی التمسّک بالآیـة الشریفـة لحجّیـة خبر الواحد باُمورٍ ، بعضها‏‎ ‎‏یختصّ بالآیـة وبعضها یشترک بین الآیـة وغیرها :‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 470