ا‏لمقصد ا‏لرابع : فی ا‏لعامّ وا‏لخاصّ
ا‏لفصل ا‏لثانی : فی تخصیص ا‏لعامّ با‏لمجمل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، فاضل

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لفصل ا‏لثانی : فی تخصیص ا‏لعامّ با‏لمجمل

‏ ‏

الفصل الثانی فی تخصیص العامّ بالمجمل

‏ ‏

‏نبحث فی هذا المقام فی جهتین :‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 276