ا‏لمقصد ا‏لثانی : فی ا‏لنواهی
ا‏لفصل ا‏لثا‏لث : فی اقتضاء ا‏لنهی عن ا‏لشیء فساده وعدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لفصل ا‏لثا‏لث : فی اقتضاء ا‏لنهی عن ا‏لشیء فساده وعدمه

الفصل الثالث فی اقتضاء النهی عن الشیء فساده وعدمه

‏ ‏

ولابدّ من تقدیم اُمور :

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208