ا‏لمقصد ا‏لثانی : فی ا‏لنواهی
ا‏لفصل ا‏لثانی : فی اجتماع ا‏لأمر وا‏لنهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لفصل ا‏لثانی : فی اجتماع ا‏لأمر وا‏لنهی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الفصل الثانی فی اجتماع الأمر والنهی

‏ ‏

وقبل الخوض فی ذکر أدلّـة الطرفین وبیان أدلّـة المختار لابدّ من تقدیم اُمور :

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 169