مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

فاضل موحدی لنکرانی، محمد، 1310 ـ 1386.معتمدالاُصول: تقریر اُبحاث ... الإمام الخمینی قدس سره (جلد اول)/ مؤلف ]محرر[ محمد فاضل موحدی لنکرانی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1378. 529 ص. 2 ج.ISBN:  964 - 335 - 513 - 6(دوره)  ISBN:  964 - 335 - 438 - 5  (ج.1)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.1)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368.  2. اصول فقه شیعه. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب.عنوان. 6 م 18 ف/ 8/ 159                                                                  BP312 / 297      کتابخانه ملی ایران                                                                            4779 ـ80 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

         کد/ م 210

       

ARMMOA~1

‏ ‏

 معتمدالاُصول/ الجزءالاول 

  المؤلف:  آیةالله العظمی محمد الفاضل ا لنکرانی(رض)

  التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)

  المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج

  الطبعة الاولی:  1378ش/ 1420ق      

  الکمیة:  3000 نسخة     

‏ ‏

   ‍      

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 2