اعتبار ا‏لفحص فی جریان ا‏لبراءة
فی بیان مقدار ا‏لفحص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

فی بیان مقدار ا‏لفحص

فی بیان مقدار الفحص

‏ ‏

‏وأمّا مقداره فالظاهر أنّـه یجب إلی حدّ الیأس عن الظفر بالدلیل ، وهو‏‎ ‎‏یتحقّق بالمراجعـة إلی المحالّ التی یذکر فیها أدلّـة الحکم غالباً ، ولایجب‏‎ ‎‏التفحّص فی جمیع الأبواب وإن کان قد یتّفق ذکر دلیل مسألـة فی ضمن مسألـة‏‎ ‎‏اُخری لمناسبـة ، إلاّ أنّ ذلک لندوره لا یوجب الفحص فی جمیع المسائل لأجل‏‎ ‎‏الاطّلاع علی دلیل مسألـة منها ، کما لایخفی .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 315

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 316