الفصل الثامن فی أ‏نّه إذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز أم لا‏؟
تنقیح المرام فیه یستدعی البحث فی موارد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

تنقیح المرام فیه یستدعی البحث فی موارد‏

‏ ‏

تنقیح المرام فیه یستدعی البحث فی موارد :

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 429