الفصل السادس فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
والکلام فیه یقع فی موارد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

والکلام فیه یقع فی موارد

‏ ‏

اختلفوا فی جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، والکلام فیه یقع فی موارد :

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 395