الفصل الرابع فی مقدّمة الواجب
قبل الورود فی المسألـة ینبغی ذکـر اُمـور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

قبل الورود فی المسألـة ینبغی ذکـر اُمـور

‏قبل الورود فیما هـو المهمّ فی المسألـة ـ مـن ذکـر أدلّـة القائلین بوجـوب‏‎ ‎‏المقدّمـة وعدمـه ـ ینبغی ذکـر اُمـور‏‏ :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 7