مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

سرشناسـه                :  خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368.  عنوان ونام پدیدآور   :  تحریرالوسـیلة: فتاوی الامام الخمینی(س) (المجلدالثانی)/ تألیف الامام الخمینی(س).مشخصات ویرایشی:  ویرایش 2.مشخصات نشر        :  تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1392.مشخصات ظاهری    :  ج.2 (695 ص.).‬ 2 ج.شـابــک   :  (دوره) 978 - 964 - 335 - 422 - 0    (ج.2)‬978 - 964 - 335 - 421 - 3 ‬وضعیت فهرستنویسی :  فیپا. (ج.2)  یادداشـت :  عربی. کتاب حاضر توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.   چاپ اول: 1379.موضوع: فقه جعفری  ـ ـ  قرن ۱۴.‬‬‬‬شناسـه افزوده:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفتر قم. رده بنـدی کنگره  :     3  ت  8   خ / 9 /  183    BP    رده بنـدی دیویی:     ۳۴۲۲ /  ۲۹۷شماره‌کتابشناسی‌ملی:     11588 ـ 80 م‬‬‬‬                                                                

  

    

 کد/ م 1168

‏ ‏

Vezarat ErshadARMMOA~1

‏                   ‏ 

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

تحریرالوسـیلة/ المجلدالثانی

المؤلف‌: حضرت الإمام الخمینی(س) 

التحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(س)

الطبعة الثالثة:   1392 ش1434 ق  ‍ 

الکمیة:   2000  نسخة

السعر الدورة:   800000  تومان


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 2

این اثر با مشارکت و حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است.


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 3

(19)

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 4