فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
ایجاد اولین انشعاب در جنبش دانشجویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ایجاد اولین انشعاب در جنبش دانشجویی

‏در اجتماعی که در «خانه ایران» تشکیل شد، اکثریت دانشجویان با نشان دادن تفاهم ‏‎ ‎‏نسبت به مشکلات اقتصادی، به معرفی نمایندگان خود پرداختند. توده ای ها که با این ‏‎ ‎‏جریان مواجه شدند، صندوق آراء را با زور از محل خارج کرده و خواهان به تعویق ‏‎ ‎‏انداختن جلسه انتخابات شد. حاج سید جوادی که شرایط را مناسب می دید از ‏‎ ‎‏حاضرین درخواست کرد علیرغم بایکوت توده ای ها نمایندگان خود را انتخاب کنند. ‏‎ ‎‏بدین ترتیب اولین انشعاب در «اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه» روی داد و ‏‎ ‎‏سازمانی تقریباً با اکثریت جبهه ای ها به وجود آمد.‏

‏با کودتای انگلیسی آمریکایی به رهبری سیا علیه حکومت دکتر مصدق در مردادماه ‏‎ ‎‏سال 1332 و فرار اعضاء و هواداران حزب توده به خارج از کشور، مجدداً معادلات ‏‎ ‎‏سیاسی در جنبش دانشجویی به هم ریخت. اعضای اصلی حزب توده به اتحاد جماهیر ‏‎ ‎‏شوروی و کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی، خصوصاً آلمان شرقی پناهنده ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 167

‏شدند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 168