فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
تظاهرات مقابل سازمان ملل به رهبری چمران و قطب زاده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تظاهرات مقابل سازمان ملل به رهبری چمران و قطب زاده

‏در زمستان 1340 (62 / 1961) فعالیت های دانشجویان ایرانی در آمریکا پیوسته ادامه ‏‎ ‎‏یافت و با دانشگاه تهران و شاخه جبهه ملی در دانشگاه های ایران با مدیریت عباس ‏‎ ‎‏شیبانی پیوسته در ارتباط بود. در همین زمان به پیشنهاد صادق قطب زاده و مصطفی ‏‎ ‎‏چمران، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا تظاهرات گسترده ای را در مقابل مقر ‏‎ ‎‏سازمان ملل متحد در نیویورک سامان داد. برگزار کنندگان اغلب مذهبی های عضو ‏‎ ‎‏سازمان دانشجویی و هواداران جبهه ملی در دانشگاه های آمریکا بودند. در بیانیه ‏‎ ‎‏تظاهرکنندگان، رسماً از دولت کندی خواسته شده بود دست از حمایت رژیم ایران ‏‎ ‎‏بردارد وگرنه مسوولیت جنایات شاه را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب با همت ‏‎ ‎‏جوانان مسلمان و ملی ایرانی در آمریکا، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا قبل از ‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 181

C:\Users\Asus\Pictures\Capture.JPG


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 182

C:\Users\Asus\Pictures\1.JPG‏  ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 183

‏پیوستن به کنفدراسیون اروپایی دانشجویان و محصلین ایرانی، سازمانی متحد و مستقل ‏‎ ‎‏شده بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 184