فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
تحریف فتوای امام درباره مبارزات مسلحانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تحریف فتوای امام درباره مبارزات مسلحانه

‏در پی فشار دانشجویان مسلمان برای حمایت از مبارزین فلسطینی، سازمان جبهه ملی ‏‎ ‎‏در اروپا طی نامه ای به امام از ایشان سوال کرد:‏

‏«آیا مبارزه علیه اسرائیل یک وظیفه مذهبی است؟ امام در پاسخ نوشته بودند: ‏‎ ‎‏«مسلمانان به طور کلی و دولتهای اسلامی به ویژه، وظیفه دارند تا با تمام امکانات به ‏‎ ‎‏«دفع» دولت صهیونیستی پرداخته و از مبارزات علیه آن دفاع کنند»‏

‏روزنامه باختر امروز ارگان جبهه ملی با درج این فتوا چنین نتیجه گرفت که نظر ‏‎ ‎‏رهبر شیعیان جهان «مبارزه مسلحانه مردم در خاورمیانه» است.‏

‏قبل از این تعدادی از اعضای این جبهه که به شدت رویه و مشی مائوئیستی را ‏‎ ‎‏انتخاب کرده بودند، سازمانی را تحت عنوان «گروه مارکسیستی ستاره» برای مبارزه ‏‎ ‎‏مسلحانه در ایران بنا نهاده بودند. این گروه برای جلب نظر مسلمانان، خصوصاً ‏‎ ‎‏وابستگان به جبهه ملی سوم و تضعیف جبهه قدرتمند سازمان های انقلابی و کادرهای ‏‎ ‎‏انقلابی، حزب توده و گروه توفان و... دست به چنین اقدامی زدند که با عکس العمل ‏‎ ‎‏شدید انجمن های اسلامی در اروپا و آمریکا مواجه شدند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 252