فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
مرگ مشکوک غلامرضا تختی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مرگ مشکوک غلامرضا تختی

رشد تظاهرات در دانشگاه های سراسر کشور و اعلام برنامه «انقلاب آموزشی» شاه

‏در دی ماه 1346 اعلام شد که غلامرضا تختی قهرمان جوانمرد و پهلوان نامدار و ملی ‏‎ ‎‏ایران در هتلی در تهران دست به خودکشی زده است. این شگرد ناجوانمردانه رژیم ‏‎ ‎‏موجب خشم عمومی مردم و خیزش دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه «پهلوی» ‏‎ ‎‏شیراز گردید. در تظاهرات وسیع دانشجویی در تهران چند تن مجروح و متجاوز از ‏‎ ‎‏300 تن بازداشت شدند. اعتراض به بازداشت یاران زندانی و درخواست آزادی آنان تا ‏‎ ‎‏تابستان همان سال که برنامه «انقلاب آموزشی» شاه اعلام گردید ادامه داشت. هم زمان با این برنامه موج عظیم سرکوب و بازداشت دانشجویان آغاز شد که منجر به اعتصابات 5 ماهه دانشجویان دانشگاه تبریز و تعویض رئیس آن دانشگاه و نیز بازتاب آن مبارزات در خارج از کشور گردید. با اوج گرفتن مبارزات خارج از کشور، رژیم که جشنهای ‏‎ ‎‏تاجگذاری شاه را در پیش رو داشت، از درِ مسالمت وارد شده و تعداد زیادی از ‏‎ ‎‏دانشجویان را آزاد کرد. ولی دیری نپایید که در پی تحولات درون کنفدراسیون ـ ‏‏چنانکه ‏‎ ‎‏گفتم ـ و اعلام خبر اعزام چند واحد از کادرهای توده انقلابی به داخل کشور جهت تاسیس ‏‎ ‎‏هسته های مسلحانه برای «رهایی خلق های ایران»، دوباره خشونت از سر گرفته شد. دهها دانشجو بازداشت شده، تعداد زیادی از دانشگاه اخراج و به سربازی اعزام گردیدند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 254