فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
شریف‌ امامی : با علما رفع اختلاف می کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شریف‌ امامی : با علما رفع اختلاف می کنیم

امام: شاه باید برود

‏«در فروغ قرآن، تعالیم عالیه اسلام، قانون اساسی به نجات مملکت همت گماریم...»، ‏‎ ‎‏«... با روحانیون حتماً تماس خواهیم گرفت با مراجع تقلید که احترام خاصی من ‏‎ ‎‏برایشان قایل هستم حتماً تماس خواهیم گرفت و با آنها صحبت خواهیم کرد. رفع ‏‎ ‎‏اختلاف خواهیم کرد. آنها اگر مطالبی دارند توجه خاصی بدان خواهد شد...»‏

‏امام در 6 شهریور 57 طی اعلامیه ای اظهار داشتند: «عموم ملت در تظاهرات خود ‏‎ ‎‏می گویند، ما شاه و سلسله پهلوی را نمی خواهیم. خواست ملت این است، نه وعده ‏‎ ‎‏پوچ احترام به علما و نه بستن موقت قمارخانه ها و نه امر بی ارزش ـ از نظر قانون ـ به ‏‎ ‎‏کار بردن تاریخ اسلامی به طور فریبکارانه و موقت.‏‎[1]‎‏ امام هم چنین « انتصاب او را» ‏‎ ‎‏تبدیل مهره ای به مهره دیگر، از سوی رژیم دانستند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 335

  • . صحیفه امام، ج 3، چاپ اول، ص 450.