فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
زلزله طبس : بی ‌اعتنایی مردم به نماینده دولت و استقبال از نماینده امام‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

زلزله طبس : بی ‌اعتنایی مردم به نماینده دولت و استقبال از نماینده امام‌

‏وقوع زلزله طبس که طی آن بیش از 20 هزار نفر کشته و متجاوز از صد هزار نفر ‏‎ ‎‏بی خانمان شدند، رژیم تلاش گسترده ای را برای کمک به آسیب دیدگان انجام داد. ‏‎ ‎‏البته ابعاد تبلیغاتی این امدادها از اصل کمک بیشتر مدنظر بود. نمایندگان شیر و ‏‎ ‎‏خورشید سرخ گزارش دادند که مردم رغبتی به اخذ کمک های دولت ندارند، در عوض ‏‎ ‎‏همه به استقبال آیت الله صدوقی نماینده اعزامی امام رفته اند. آیت الله صدوقی هم با ‏‎ ‎‏تجهیزات کامل و حمایت گسترده مردم ـ به فرمان امام ـ در منطقه مستقر شد و کمیته ‏‎ ‎‏امداد رسانی امام را ایجاد کرد.‏

‏علی رغم حاکمیت سانسور بر مطبوعات، اخبار این امدادرسانی نمایندگان امام در ‏‎ ‎‏روزنامه های آن روزها درج گردید و رسانه های خارجی نیز پیوسته از طریق نمایندگان ‏‎ ‎‏خود در ایران و نیز اطلاع رسانی مستمر انجمن های اسلامی تغذیه می شدند. در آن ایام ‏‎ ‎‏رادیو بی.بی.سی در اجرای سیاست های خود، به پخش بدون تحریف وقایع ایران روی ‏‎ ‎‏آورده بود و گرچه در مقاطعی حرکت های مرموزانه ای از خود بروز می داد اما توانسته ‏‎ ‎‏بود نظر قاطبه مردم را در غیاب روزنامه های آزاد در ایران به خود جلب کنند.‏

‏* بازداشت چند مهره بزرگ رژیم، نظیر ژنرال نصیری رئیس مقتدر ساواک و نیز ‏‎ ‎‏وزیر کشور آموزگار همچنین فریدون مهدوی وزیر اسبق بازرگانی و منصور روحانی ‏‎ ‎‏وزیر کشاورزی به جرم ارتشا و فساد اداری، تعویض استاندار تبریز و عامل کشتار مردم ‏‎ ‎‏در مراسم اربعین شهدای قم و انتصاب تیمسار شفقت تحت حمایت آیت الله ‏‎ ‎‏شریعتمداری به جای او.‏

‏همچنین برکناری ثابتی مهره نیرومند ساواک و 20 تن دیگر از مدیران امنیت داخلی، ‏‎ ‎‏روحیه ساواکیان را نیز تضعیف کرده بود.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 342

‏* انفجار چند بمب در رستورانهای تهران از جمله رستوران خوان سالار، که پاتوق ‏‎ ‎‏آمریکاییان و خانواده های آنان بود و کشته و مجروح شدن بیش از 10 آمریکایی و ‏‎ ‎‏تهدید روزمره آمریکاییان از طریق تلفن های ناشناس و یا الصاق نامه به برف پاک کن ‏‎ ‎‏اتومبیل های آنان که به غلط گفته می شد به فتوای امام برای ترساندن آمریکاییان و ‏‎ ‎‏بازداشتن آنان از حمایت شاه بوده است.‏

‏* رودررویی نظامیان با مردم در میدان سپه تهران (امام خمینی کنونی) که با ‏‎ ‎‏لباس های سفید و کفن پوشیده در روز 16 شهریور آمادگی خود را برای شهادت در راه ‏‎ ‎‏ایجاد حکومت اسلامی به فرمان امام خمینی اعلام می داشتند و منجر به تیراندازی و ‏‎ ‎‏کشتن بیش از 65 تن از آنان گردیده بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 343